Uslovi i ponuda - Ekomobilnost

USLOVI I PONUDA


Učesnici - izlagači su proizvođači i distributeri vozila: automobila, bicikla, mopeda, trotineta, privrednih vozila, kombija i autobusa na ekološki prihvatljiv pogon koji smanjuju otisak CO2, kompanije/uslužne delatnosti koje smanjuju broj vozila u saobraćaju kroz deljenje, odnosno “car sharing” i podstiču urbanu mikromobilnost.

Četvorotočkaši i autobusi će biti izloženi na platou ispred Muzeja 25. maj.

Bicikli, motopedi, motocikli i usluge biće izložene u dvorištu kuće Kralja Petra.


GENERALNI SPONZOR MANIFESTACIJE


Generalno sponzorstvo manifestacije uključuje:


 • izlaganje 3 vozila na platou ispred Muzeja 25.maj,
 • Specijalno izlaganje/štand isped ulaza u Kuću Kralja Petra,
 • prezentaciju novog modela/usluge u izabranom terminu.
 • paket od 25 pozivnica za VIP eko koktel
 • pokroviteljstvo panela i učešće predstavnika u panelu
 • Generalni sponzor će biti istican u svoj komunkaciji manifestacije.
 • Generalni sponzor će imati mogućnost da učestvuje u PR kampanji manifestacije.
 • Generalni sponzor će imati mogućnost da organizuje specijalnu aktivaciju u okviru večernjeg VIP eko koktela.
 • Generalni sponzor će biti predstavljen na svim materijalima organizatora.
Cena paketa Generalni sponzor manifestacije iznosi 15.000 evra.

OSNOVNI PAKET


Obuhvata izlaganje jednog vozila i štand na jednoj od lokacija koja je namenja za taj tip vozila. Vozilo se predstavlja na svim digitalnim i papirnim materijalima organizatora.


Cena paketa za izlaganje putničkog ili komercijalnog vozila: 2.000 evra
*Izlaganje dodatnih vozila je moguće uz doplatu od 500 evra po vozilu.

Cena paketa za izlaganje bicikla/mopeda/motocikla: 1.000 evra
*Izlaganje dodatnih vozila je moguće uz doplatu od 250 evra po vozilu.

PAKET KONFERENCIJA


Dodatno na oslovni paket, učesnici mogu da organizuju prezentaciju proizvoda/modela u Kući Kralja Petra, učestvuju u nekom od panela i večernjem VIP koktelu.

Prezentacija modela/usluge u Kući Kralja Petra u posebnom terminu doplaćuje se 1.000 evra
*Izlagači na platou ispred Muzela 25 maj, dobijaju po dve ulaznice za večernji koktel.

VIP PAKET


Uključuje prezentaciju u Kući Kralja Petra, učešće u panelu po izboru i učešće na večernjem VIP Eko koktelu (sa pozivnicama za 10 osoba) u iznosu od 2.500 evra


 • U prilogu se nalaze mape za izlaganje sa ucrtanim pozicijama na obe lokacije.
 • Prioritet u izboru pozicija se dobija po redosledu prijava i uplata.
 • Pozicije će biti prilagođene i grupisane prema realnoj situaciji i broju vozila po izlagaču.
 • Članovi Srpske Asocijacije uvoznika vozila i delova imaju popust od 20% na izabrani paket i imaju prioritet u izboru pozicije u odnosu na druge učesnike.
 • Prezentacije u najavljenom terminu u Kući Kralja Petra počinju na puni sat i traju maksimalno 35 min.
 • Svi izlagači dobijaju po dve ulaznice za večernji koktel.
 • Organizator će na vreme obavestiti sve učesnike o logističkim zahtevima i uslovima za oba prostora.
 • Ponude i uslovi su podložni promeni u odnosu na eventualne specijalne zahteve ili promene uslova
 • Organizator će pratiti epidemiološku situaciju i u slučaju bilo kakvih promena u odnosu na trenutno stanje, prilagoditi uslove i reagovati u skladu sa preporukama relevantnih institucija.